Posts made in Marzec, 2012

Konsultacje

Posted by on Mar 1, 2012 in Slider | 0 comments

Konsultacje

Jedno lub dwa spotkania wstępne pozwalające określić naturę problemu i zaproponować najbardziej odpowiednią formę pomocy; Konsultacje służą także ewentualnemu wskazaniu innego specjalisty lub innego kierunku postępowania. W trakcie pierwszego spotkania zawierany zostaje słowny kontrakt terapeutyczny, czyli umowa dotycząca warunków (celów terapii, częstotliwości spotkań, płatności itp.).

Read More

Terapia indywidualna

Posted by on Mar 1, 2012 in Slider | 0 comments

Terapia indywidualna

Jest procesem leczenia zaburzeń psychicznych i somatycznych, spowodowanych dotychczas nie rozwiązanymi konfliktami wewnętrzpsychicznymi, uświadamianymi lub nie uświadamianymi, wymagająca od pacjenta współpracy i zaangażowania, odbywająca się w relacji psychoterapeutycznej opartej na rozmowie. Jest to zamierzone korygowanie zaburzeń czynności organizmu środkami psychologicznymi.

Read More