Kwalifikacje

Jestem absolwentką Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyłam szkolenie dotyczące Psychoterapii i Socjoterapii Rodziny, byłam uczestniczką Programu Wspierania Rodziny. Obecnie uczestniczę w zajęciach Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej w Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej „Trójmiasto” w Sopocie.

Prowadzę praktykę prywatną, wszystkie formy pomocy są płatne.

Każdy rodzaj pracy terapeutycznej poprzedzony jest konsultacją – jedno lub dwa spotkania służą rozpoznaniu problemów i wybraniu najbardziej odpowiedniej formy pomocy.