Psychoterapia

Prowadzę psychoterapię indywidualną w nurcie psychoanalitycznym.
Psychoterapia przeznaczona jest dla osób dorosłych.